Bart De Wever: Experimenteer met een gelote burgerraad

representatieve staal van Antwerpse bevolking

Als je deze brief mee wil ondertekenen, doe dat via de link onderaan.

 Antwerpen 15 februari 2018

 

Open brief aan Bart De Wever

Beste Burgervader,

Is democratie goed voor Antwerpen? “Ja” zullen de meeste Antwerpenaars u zeggen. Bij sommigen glijden de gedachten helaas snel naar de afgelopen 6 jaar dat u aan de macht was…. de verdachte deals bij de verkoop van de Renaultsite, etentjes met vastgoedbonzen in het Fornuis, halve waarheden en hele leugens over de “War on drugs”, kritische media die u het zwijgen wil opleggen, Schepenen met morsige postjes… Dan is er het politiek gekrakeel. De gemeenteraad, een politiek schouwspel van bedenkelijk niveau. Maar er lijkt ook goed werk. De stad vernieuwt. Het Operaplein, het doortrekken van trams naar het Noorden van de Stad. Bereden straten krijgen her en der een nieuw jasje. De vraag is: werkt de Antwerpse democratie goed? Vertrouwen de Antwerpenaren erin dat u goed voor hen zal zorgen? Zoals een Burgervader. Helaas niet. In de gemeenteraad zitten teveel mannen, teveel hoger opgeleiden, teveel licentiaten in de rechten, teveel blatende opportunisten, teveel hoge inkomens …. enfin verre van een afspiegeling van de Antwerpse bevolking. Nochtans vindt u de Antwerpse democratie “representatief”. Dat o zo broodnodige vertrouwen in het Antwerps stadsbestuur is nochtans mogelijk. We willen dat de stad terug in de handen van de Antwerpenaars komt. Ons voorstel.

Na de gemeenteraadsverkiezingen richt Antwerpen een Burgerraad op. Een officieel orgaan dat parallel aan de Gemeenteraad beslissen zal nemen. De finale beslissing valt na samenvoegen van de stemmen uit de gemeenteraad en de burgerraad. De Antwerpenaren in de Burgerraad krijgen uiteraard een degelijke vergoeding naar werk.

Wie zetelt er in de burgerraad? Een afspiegeling van de Antwerpse bevolking. Dat kan door een willekeurige selectie uit de bevolking. Toegepaste statistiek dus. Koude cijfers zonder verkiezingen … maar wel onpartijdig, snel, en de juiste mensen. Evenveel vrouwen als mannen, mensen met een beroepsopleiding naast universitairen, mensen van andere afkomst, mensen met specifieke kennis, financieel zwakkere en sterkere burgers,…. Inclusie heet dat tegenwoordig.

Loting is niet nieuw. Denk aan de volksjury bij assisenprocessen. Een jaar geleden startte de middelgrote stad Amersfoort onderzoek hoe een gelote burgerraad hun gemeenteraad kan ondersteunen. In Antwerpen zouden we voortbouwen op hun expertise. Een werkgroep starten die wettelijke, statistische, en best practices uit gelijkaardige initiatieven (denk aan de Burgerbegroting) bundelt. Dit kan dan uitmonden in een eerste experiment.

Is ons voorstel perfect? Nee. Is het beter dan nu? Ja.

 

Met de beste groeten,

Frederik Feys, democratisch vernieuwer

Zet je naam mee onder de brief:  https://docs.google.com/document/d/1xNZk_HKds6NdDv4frBH-hlPRGmglIJSsFIQebVWunLw/edit?usp=sharing

District Antwerpen: Bescherm de schaarse openbare ruimte kruidtuin Antwerpen & heropen de trage doorsteek

Beste Districtsraad

Een prachtige trage weg en een stuk kruidtuin verliezen we door Startup Village. Het hek vanuit de kruidtuin naar de prairietuin is namelijk vaak gesloten. Daardoor kan ik niet genieten van de mooie prairietuin. Ook de deur voor de doorsteek naar de Lange Gasthuisstraat is vaak gesloten. Zo kan ik niet meer op een fijne, trage manier van de Leopoldstraat naar de Lange Gasthuisstraat doorsteken (vroeger kon dit wél). Ik sprak meneer Cordy hierover aan. Hij zegt dat om veiligheidsredenen Startup Village (+OCMW Antwerpen) besliste om op tijdstippen van lage sociale controle dit mooi stuk openbare ruimte af te nemen van ons, Antwerpenaren. Ik vind dit niet kunnen. Startup Village moet zelf instaan voor haar veiligheid. Dit risico mag je niet betalen met openbare goed. IMEC Vlaanderen en tal van financieel sterke organisaties huizen op deze plek en hebben vast geld zodat ze hun risico’s zelf kunnen dekken.

Ik zou willen dat 1) de trage doorsteek tussen Leopoldstraat en de Lange Gasthuisstraat terug open gaat. 2) Dat de openingsuren van de prairietuin overeenstemmen met de rest van de kruidtuin.

Ik hoop dat de Districtsraad het opneemt voor de schaarse openbare ruimte van haar inwoners. Wil u mijn punt agenderen op de eerstvolgende vergadering?

Met beste groeten,

Frederik Feys
inwoner district Antwerpen