Lezing “Seks & Plezier”

Luchtige lezing over het geheim van fijne seks. Natuurlijk eerst stilstaan bij wat de pret tegenwerkt: seks-negatieve boodschappen in opvoeding, lichaamsbeeld,…. Dan het leuke stuk: de pret verhogen! Talk dirty, fijne soloseks, de speeltjes, communicatie met je partner, vertragen en dieper genieten. Samen nagloeien. 

Workshop “Bespreken seksuele problemen voor de huisarts”

Seks. En de gevolgen op de relatie. Een onderwerp dat vaak gepaard gaat met schaamte of taboe. Bij de patiënt én de arts. Het zorgt ervoor dat veel problemen niet aangepakt worden . Zo kunnen ze verergeren en leiden tot bijkomende problemen. Daar wil deze workshop wat aan doen!

Hoe op een effectieve, open en respectvolle manier seksualiteit bespreken met de patiënt?  Ook bij mensen uit een andere cultuur.

Porno & seksverslaving : oorzaken, kenmerken, en behandeling

te-snel-klaarkomen

Je kampt met een seksverslaving en zoekt een uitweg. Porno en seksverslaving is vooral seksverslaafd? verslaafd aan porno in je relatie?een onbewuste psychische verslaving. Dat maakt ze ook zo krachtig. Daarom kan je best op de juiste manier de verslaving aanpakken. Vechten met jezelf en een agressieve kijk op de seksverslaving versterkt het probleem. Doe het anders en communiceer op een uitnodigende, open manier. 

Inhoudstafel

Tiger Woods: verslaafd aan seks of goed in wat hij is ?

Tiger woods is een aantrekkelijke man die wereldfaam geniet in de golfsport. Met zijn toverstick rolt elke bal in het juiste gaatje. OK, een wat flauwe woordspeling misschien, maar de vraag is of hij “een probleem heeft” of “ziek is”.

Wetenschappers raken het niet eens over de definitie van seksverslaving en of het bestaat. In de loop der tijden zijn al vele benamingen voor het fenomeen gegeven: hyperseksualiteit, seksuele compulsie, parafilie, stoornis in het seksueel verlangen, nymfomanie, satyriasis en last but not least…. seksverslaving.
In het handboek der psychische stoornissen, de Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders version 4 vind je seksverslaving niet terug. Bij de World Health Organisation vind je “hyperseksualiteit” als diagnose.

Een mogelijke definitie zou kunnen zijn:

Mensen die lijden aan seksverslaving ervaren stress door
een patroon van sterke wederkerende seksuele behoeftes, gedachten
en gedragingen die interfereren met het dagelijkse leven zoals
werk, sociale contacten en liefdesrelatie.

Er zijn vele vormen van seksverslaving: bekendste is verslaving aan porno (pornoverslaving), erotisch chatten, dwangmatig masturberen, frequent prostituée-bezoek, dwangmatig cruisen op zoek naar anonieme seks.

Terug naar inhoudstafel

Een verslaving of een controle-probleem ?

Als je informatie opzoekt over seksverslaving, vind je ook vaak de term seksueel compulsieve stoornis. Gaat het hier over twee verschillende zaken ? Neen, je kijkt met een andere “bril” naar hetzelfde fenomeen. De bril van psychologen ziet vaak “compulsieve stoornis”, terwijl de bril van artsen, urologen en gynaecologen eerder “seksverslaving”. Dit verschil in benadering heeft te maken met de visie op de mens: lichaam en geest zijn apart. De psychologen hebben weinig aandacht voor lichamelijke ontwenningsverschijnselen. De artsen zien een analogie met alcohol-, heroïne- en
nicotineverslaving: er moet een stof zijn die je hersenen beïnvloeden. Mede door financiële belangen van farmacologische industrie wordt helaas vooral dit “lichamelijke” spoor verder onderzocht.

Wat je alleszins gemeenschappelijk ziet in beide denkkaders is dat het bewuste controle verliest. Simpelweg de knop omdraaien en bewust willen stoppen, vermindert de drang naar seks weinig of niet. Vaak ben je continu, obsessief bezig met seks en krijg je geen vat op storende gedachten. Hieronder lijdt jij, je omgeving en je werk.

Terug naar inhoudstafel

Lichaam en geest zijn één

Studies die de hersenen in beeld brengen (neuro-imaging) tonen aan dat psychische zaken, zoals gedachten ook lichamelijk aantoonbaar zijn. En vice versa. Een lichamelijk fenomeen heeft ook een psychische uitingsvorm. Met andere woorden, de discussie “Is het lichamelijk?” of “Is het psychisch?” vervalt. Het is beiden en waarschijnlijk is het één en hetzelfde. Lichaam en geest zijn twee manieren om naar hetzelfde te kijken.

Terug naar inhoudstafel

Bestaat porno & seksverslaving?

Je zou kunnen zeggen: normaal seksueel gedrag is wat de meerderheid doet. Maar dat zegt dan weer niets over de aard van die seks: is het fijn en bevredigend ? In de beoordeling of seksverslaving bestaat, zijn onze meningen sterk gekleurd door het wereldmodel. Dit is héél krachtig en heeft ideeën over vragen als:

 • “Mag je meerdere partners tegelijk hebben?”
 • “Mag je seksuele lust vrij tonen en beleven ?”
 • “Hoe ver mag een vrouw gaan in haar verlangen naar seks?”

Maar wat als die niet overeenkomen met hoe het voor jou is ?

Seks met de grote “S”

Kan je wel verslaafd zijn aan Seks met een grote letter ‘S’ ? Seks die je vervult en je diep bevredigt. Wie verlangt er niet naar deze Seks, misschien zelfs zonder enige frustratie. Het is als een écht verlangen: puur en diep. Wat is dan seks met een kleine “s” ? Je snijdt een stuk van Seks met grote S af, je reduceert het. Binnen deze nieuwe seks lijkt alles te “kloppen”. Vaag ?
een voorbeeld: sommige mannen reduceren een vrouw tot object, waardoor bv. porno, onderdanigheid en respectloos gedrag OK lijkt. Het reduceren van Seks tot seks voedt of verhoogt de kans op seksverslaving: aangezien het niet helemaal goed voelt verlang je er steeds meer naar. Dit is geen echt verlangen, maar eerder een verlangen uit frustratie van datgene wat je niet vindt. Het is dus frustratie pur sang.

Terug naar inhoudstafel

Hoe vaak komt seksverslaving voor ?

Er is geen enkele serieuze studie met vermelding van het aantal mensen dat lijdt onder een seksverslaving. Wel vond Kinsey (een befaamd sex-onderzoeker van begin vorige eeuw) dat ongeveer 7,6% van de mannen meer dan 7 orgasmes per week heeft. Hij onderzocht niet of ze ook obsessieve gedachten hadden en er sprake was van lijden.

Rutgers Nisso in Nederland maakt in een rapport “seksualiteit 2009” melding van overmatig verlangen bij 2,3% mannen en 0,5% vrouwen. Dat zijn ruwweg 800.000 mensen in Vlaanderen en Nederland. Het zijn meer mannen dan vrouwen (4:1 verhouding). In een Zweedse steekproef zijn 4,5% seksverslaafd en ervaren het als een groot probleem.

Terug naar inhoudstafel

Kenmerken van seksverslaving

Compulsiviteit

Er is een verlies aan bewuste controle zodat louter wilskracht niet voldoende is om te stoppen. De seksverslaving zit voornamelijk in de minder bewuste lagen van de hersenen: het diepere zelf / onbewuste. Een computer aanzetten, porno bekijken en hierbij masturberen gaat meestal vanzelf en zonder veel bewuste sturing. Het is dus logisch dat dit dieper niveau van belang is om voorbij de seksverslaving te raken. Dit kan door juiste vormen van autosuggestie (zie verder bij aanpak).

Obsessief denken

Na verloop van tijd verengt de leefwereld van een seksverslaafde zich tot het afwijkend gedrag: bv. “zal ik wandelen met vrouw en kinderen?” wordt dan: “Nee, ik blijf thuis.” En het onbewuste weet nu al “omdat ik dan kan masturberen op porno”. Ook worden sociale contacten die niet “passen” in het ritme van de seksverslaafde gemeden. Na verloop van tijd is er een vervreemding van zichzelf én omgeving. Voor de partner voelt het als ‘leven met een onbekende’, ‘hij is er en toch is hij er niet’. De mentale vrijheid wordt ook ingeperkt, want het is de verslaving die stuurt en kiest wat er staat te gebeuren. Een gevangenis waarvan de muren zelfgebouwd zijn.

Cyclus van verslaving

Cyclus Seksverslaving
Cyclus Seksverslaving

De ontspanning na het toegeven aan de drang, is van korte duur en de seks weinig bevredigend. Vergelijk het met een bundel mikado stokjes die je loslaat: de stokjes vallen kriskras over elkaar. Elk stokje is ontspannen, zij het in een breekbaar evenwicht. Neem nu Seks met grote “S” (zie eerder), waarvan de bevrediging diepgaand en langdurig is. Meerdere aspecten (mikado-stokjes) van seks zijn bevredigd: veel stokjes wijzen in dezelfde richting zodat de eigenschap van de mikado verandert: door bundeling krijgen ze een sterkte.

Schuld- en schaamtegevoelens

Schuld en schaamte ontstaan na het toegeven aan de seksverslaving. De gevoelens evolueren (‘internaliseren’) op termijn tot minderwaardigheidsgevoelens en hulpeloosheid. Gedachten komen op zoals: ?‘Ik kan mezelf niet helpen’ ‘Deze seksverslaving is mijn lot en dit zal altijd zo blijven’. Mislukte pogingen (herval) om met wilskracht te stoppen verhogen het gevoel van falen. Het idee sterkt dat verandering niet mogelijk is. Er kan een onbewuste kwaadheid naar zichzelf toe ontstaan: pijnlijke zelfkritiek, afkeuring en vijandigheid.

Dit negatieve patroon voedt de cyclus van verslaving want daarin lonkt weer de oppervlakkige bestrijding van de spanning die men voelt door schuld en schaamte. Vele seksverslaafden trekken zich emotioneel terug uit de relatie met hun partner. Sommigen breken ze af als het “te heet” wordt. Vaak is het de partner die het niet meer ziet zitten en aanstuurt op een breuk. Op termijn is doorslaan (decompensatie) met zelfmoordgedachten en/of agressie naar anderen mogelijk. Soms krijgt de partner het verwijt ‘Jij frustreert mij en daarom moet ik wel toevlucht nemen in porno’. Er kunnen daarbij klappen vallen en eventueel wordt de politie erbij gehaald. Ook kan iemand in contact komen met justitie door bezit van kinderporno.

Terug naar inhoudstafel

Andere gelijktijdig voorkomende problemen

Bijna alle seksverslaafden hebben minstens 1 bijkomend probleem. Meestal is dit depressie en angst. Ook is er vaak een bijkomende verslaving aan alcohol, sigaret, cannabis of cocaïne. Dus rijst de vraag, wat heb ik: een seksverslaving of een depressie ? Meer en meer wetenschappers zien seksverslaving als een teken (symptoom) van
depressie of angststoornis. Onderzoek toont overlapping met depressie bij dwangmatig eten (bulemia nervosa), gokverslaving, koopverslaving en dwangmatig haar uittrekken (trichotillomanie).

Het belang zit hierin: alleen de seksverslaving -zonder het bredere geheel- behandelen geeft een grote kans op herval. En dat wil je net voorkomen.

Terug naar inhoudstafel

Oorzaken

Niet makkelijk te stellen zonder een duidelijke definitie (zie hoger). Het volgende zijn dus mogelijke meespelende oorzaken, maar wees hier voorzichtig mee. Bekijk ze steeds zo open mogelijk. Stap ook af van het idee dat het “weten” van de oorzaak ook wil zeggen
dat je genezen bent.

 • Hoe worden gedachten, gevoelens en gebeurtenissen cognitief verwerkt?
  bv. moeder ontdekt pornoblaadjes bij jonge puber, haar reactie hierop zal een voor de jongere van betekenis zijn. Bv. Porno is vies.
 • Grote beschikbaarheid van ‘consumptie’-seks via internet:
  groot aanbod – vaak gratis én anoniem. Dit maakt het moeilijk om “nee” te zeggen.
 • Seksueel misbruik in kinder- en jeugdjaren kan een ‘fout’ idee over seks inprenten.
  bv. jezelf opzij zetten voor de verlangens van een oudere (want die weet toch het beste).
 • Triggering door verlies van iets met hoge symboolwaarde. bv. verlies van geliefde, een relatie, een kind, een droomjob …

Gevolgen

Een seksverslaafde geef toe aan z’n verslaving niettegenstaande hij bewust ‘weet’ dat de gevolgen negatief zijn. Gevolgen kunnen zijn:

 • op het werk: dwanggedachten, vermoeidheid door te weinig nachtrust kunnen productiviteit verlagen -> kan leiden tot gevoel van haperen in de carrière of de baas geeft je ontslag
 • frequent prostituée-bezoek: risico op HIV (vooral homoseksuele mannen), ondersteunen van mensenhandel
 • relatiemoeilijkheden met partner en vrienden, relatiebreuk en sociaal isolement.

Aanpak

Wat werkt ?

De kern van seksverslaving zit in het onbewuste, dus ga met autosuggestie naar deze kern. Autosuggestie is een vorm van communicatie is met het onbewuste. Vaak met behulp van metaforen. Reclame gebruikt suggestie héél vaak omdat het zo goed werkt. We doen het dagelijks elke seconde: we ervaren de wereld, geven er betekenis aan, flitsend snel en onbewust. Op eigen houtje is het niet evident om autosuggestie ten volle te gebruiken.

Onderzoek bij jezelf:

 • Wat zijn de bewuste en onbewuste voordelen van je seksverslaving ?
 • Welke alternatieven zijn er mogelijk die meer in lijn liggen met wat je écht wil ?
 • Wat is je doorleefde motivatie om te stoppen met je seksverslaving ?
 • Wat betekent seks écht voor jou ?
 • Verbeter communicatie met je partner, zoek sociale, niet controlerende steun zodat herstel van vertrouwen en zelfwaarde mogelijk wordt.
 • Verander schuldgevoel naar verantwoordelijkheid

Gebruik de Natural Sex app. Met autosuggestie ontdek je seks die beter bij jou (en je relatie) past.

Maak een afspraak met dr. seksuoloog Frederik Feys

Wat werkt niet:

 • medicatie
  Meestal speelt een depressie op de achtergrond mee, zodat seksverslaafden vaak antidepressiva voorgeschreven krijgen. Antidepressiva werken volgens placebo. Hierdoor krijgen patiënten valselijk het idee dat de pillen werken, terwijl het eigenlijk hun eigen geest is die werkt door de verwachtingen die ze hebben over de medicatie. De kosten en nevenwerkingen van antidepressiva zijn niet mis.
 • wilskracht
  leidt tot een permanent gevecht met zichzelf, de verslaving zit namelijk dieper in het onbewuste. Hiervoor gebruik je best autosuggestie (zie verder “Wat wél”)
 • inzicht
  het cognitief “weten” van wat allemaal verkeerd is aan je verslaving is meestal onvoldoende om de onbewuste verslaving aan te pakken.

Verdere informatie

 • Bij Nieuwslicht kan je een uitzending herbekijken over seksverslaving: het item begint op ongeveer 17 minuten.
 • Mick TM, Hollander E., Impulsive-compulsive sexual behavior. CNS Spectr. 2006 Dec;11(12):944-55.
 • Raymond NC, Coleman E, Miner MH., Psychiatric comorbidity and compulsive/impulsive traits in compulsive sexual behavior. Compr Psychiatry. 2003 Sep-Oct;44(5):370-80.
 • Reid RC, Harper JM, Anderson EH., Coping strategies used by hypersexual patients to defend against the painful effects of shame. Clin Psychol Psychother. 2009 Mar;16(2):125-38.
 • Michael W. Ross, Sven-Axel Mansson, Kristian Daneback. Prevalence, Severity, and Correlates of Problematic Sexual Internet Use in Swedish Men and Women. Arch Sex Behav (2012) 41:459–466.

Terug naar inhoudstafel

Copyright © Dit artikel kan geheel of gedeeltelijk overgenomen worden mits vermelding van de webpagina http://frederikfeys.com/seksverslaving en de auteur: F. Feys, Seksuoloog